Updated: Jan 22

2022 01 21 Penktadienį LDS galerijoje Meno erdvėje S_IN

Aušros Al. 41 Šiauliai


Kviečiu ateiti į šią parodą ir pasijusti lyg užklydus į gilų mišką pilną gyvybės ir mirties, juk tai kerinti vieta kelianti susidomėjimą, bet tuo pačiu baugina. Noriu jums parodyti fantastika perpintus gamtos motyvus.

Miškas nuo senų laikų laikomas mistiška vieta, tiek realybėje tiek legendose, mituose ir pasakose, keliaujant miško takeliu, stebint aukštus medžius jaučiama jų didybė, nukrypus nuo praminto takelio įsijungia nuotykio jausmas, sutemus apima kurtinanti tyla, tamsa, nežinomybė. Gali išgirsti tik savo pačio ėjimą per šakas ir lapus, nušuoliuojančia varlę, vabalų čirškėjimą ar šaką pajudinusį paukštį. Matoma tik šiek tiek dangaus prasiskverbiančio pro medžių viršūnes ir iš po krūmų šviečia gyvūno akys. Apima nežinomybė ką pamatysi klaidžiojant vis gyliau į miško gilumą.

Darbai interpretuoja būtent tai ką galima išvysti, ne tik akimis bet ir ką gali iliustruoti vaizduotė. Nuo pakelėje rasto jau užgesusio tačiau liguistai tobulo grožio drugelio tarp vis dar žavingų nukritusių lapų iki didingo elnio kurio kilmingos akys perveriančiai spindi tarp medžių. O gal tai ne elnias, o miško nimfa ar kitokia pasakų būtybė. Pakelėje rasti daiktai piešia ten buvusių žmonių istorijas.

Gamtos dvilypumas tarp jos ramybės ir žiaurios didybės suteikia florai ir faunai tarsi magišką aura kuri mane įkvepia gyvūnus vaizduoti baltomis paslaptingomis akimis, sujungti juos su magiškais simboliais ir naudoti kompozicijas kuriuose jie lieka monumentalūs.

Mano iliustracijos nespalvotos, juodos ir baltos koloritas man priimtinas ne tik kaip estetinis nuosprendis, bet ir tam, kad darbams suteiktu tam tikrą atmosfera, per daug neblaškytų nuo matomų figūrų ir bendros kompozicijos. Renkuosi skirtingų dydžių linijas ir taškelius pasakoti savo istorijai.

Piešiant atsiveria akys į gamtos pasaulio sudėtingumą ir grožį. Tai gali padėti atnaujinti arba iš naujo sužadinti mūsų ryšį su gamta ir nors darbai turi savas besislepiančias istorijas, gyvūnų simbolinės reikšmės leidžia kiekvienam įžvelgti darbuose savitą istorija.

-Gabija Korsakaitė "GlassOfB33r"


https://www.ldsajunga.com/post/lds-galerijoje-s-in-gabijos-korsakaites-grafikos-darbu-paroda-pasimesk-miske
Updated: Jan 14

EX LIBRIS TARPTAUTINIS KONKURSAS

Trakų istorijos muziejus 2021

Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų – etninės grupės ir bendruomenės. Trakų istorijos muziejaus rengtame konkurse dalyvavo 96 dalyviai, atstovaujantys 29 pasaulio šalims. Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės vadovaujama vertinimo komisija 2021 m. liepos 29–30 d. iš 96 konkursantų pateikto181 ekslibriso atrinko 144 geriausius darbus. Nuo 2021 m. lapkričio 18 d. 144 ekslibrisai bus eksponuojami parodoje Trakų Salos pilyje. Išleistas parodos katalogas. Vertinimo komisijos sprendimu trys geriausi profesionalūs menininkai buvo apdovanoti I–III premijomis. Kiti trys geriausi, kūrę tradicinėmis grafikos technikomis, ir trys autoriai, kurie sukūrė darbus, taikydami naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką, įvertinti 1–3 vietos diplomais, 15 autorių apdovanota laureato diplomais. Atrenkant geriausius darbus, ypatingas dėmesys skirtas tradicinių grafikos technikų taikymui, profesionaliam darbų atlikimui, naujų technologijų, kompiuterinės grafikos pritaikymui, kūrybiškumui, kūrinio originalumui, Trakų istorijos ir kultūros studijoms.

//


The competition aimed to promote both the bookplate and the city of Trakai. Its goal was to depict the identity of Trakai through a historical prism and to search for the face of Trakai as a multicultural city in the historical context where all ethnic groups and communities – Jews, Karaites, Tatars, Polish and Russians – are of equal importance. The competition organized by the Trakai History Museum was attended by 96 participants, representing 29 countries. At the end of the competition, a jury led by Alvyga Zmejevskienė, director of the Trakai History Museum on July 29-30, 2021, selected 144 best works out of a total of 181 ex-libris. On 18th November the exhibition of 144 ex-libris was opened in the Trakai Island Castle and they were also included in the exhibition catalog.


Trakų pilis 2021 m. Nuo lapkričio 18 d.


Ačiū Trakų istorijos muziejui už galimybę mano darbui aplankyti Trakų pilį!
Vilmanto Dambrausko bendra online paroda "Ilgesiai II"

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.615883699542761&type=3