top of page

TRAKAMS – 700. TAPATYBĖS BEIEŠKANT: TRAKIEČIO DNR

EX LIBRIS TARPTAUTINIS KONKURSAS

Trakų istorijos muziejus 2021

Konkurso tikslas – populiarinti knygos ženklą ir Trakų miestą, per istorinę prizmę pavaizduoti Trakų identitetą ir paieškoti Trakų, kaip daugiakultūrio miesto, veido istorinio konteksto plotmėse, kur svarbios visos – žydų, karaimų, totorių, lenkų, rusų – etninės grupės ir bendruomenės. Trakų istorijos muziejaus rengtame konkurse dalyvavo 96 dalyviai, atstovaujantys 29 pasaulio šalims. Trakų istorijos muziejaus direktorės Alvygos Zmejevskienės vadovaujama vertinimo komisija 2021 m. liepos 29–30 d. iš 96 konkursantų pateikto181 ekslibriso atrinko 144 geriausius darbus. Nuo 2021 m. lapkričio 18 d. 144 ekslibrisai bus eksponuojami parodoje Trakų Salos pilyje. Išleistas parodos katalogas. Vertinimo komisijos sprendimu trys geriausi profesionalūs menininkai buvo apdovanoti I–III premijomis. Kiti trys geriausi, kūrę tradicinėmis grafikos technikomis, ir trys autoriai, kurie sukūrė darbus, taikydami naujas technologijas, autorines technikas, kompiuterinę grafiką, įvertinti 1–3 vietos diplomais, 15 autorių apdovanota laureato diplomais. Atrenkant geriausius darbus, ypatingas dėmesys skirtas tradicinių grafikos technikų taikymui, profesionaliam darbų atlikimui, naujų technologijų, kompiuterinės grafikos pritaikymui, kūrybiškumui, kūrinio originalumui, Trakų istorijos ir kultūros studijoms.

//


The competition aimed to promote both the bookplate and the city of Trakai. Its goal was to depict the identity of Trakai through a historical prism and to search for the face of Trakai as a multicultural city in the historical context where all ethnic groups and communities – Jews, Karaites, Tatars, Polish and Russians – are of equal importance. The competition organized by the Trakai History Museum was attended by 96 participants, representing 29 countries. At the end of the competition, a jury led by Alvyga Zmejevskienė, director of the Trakai History Museum on July 29-30, 2021, selected 144 best works out of a total of 181 ex-libris. On 18th November the exhibition of 144 ex-libris was opened in the Trakai Island Castle and they were also included in the exhibition catalog.


Trakų pilis 2021 m. Nuo lapkričio 18 d.


Ačiū Trakų istorijos muziejui už galimybę mano darbui aplankyti Trakų pilį!
bottom of page